Vi er en godkjent mesterbedrift, og godkjent for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven § 98a.

Foretaket er godkjent innenfor følgende 3 godkjenningsområder :

Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2 
Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2 
Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2 

Registrert foretaksnavn: Byggmester Sagen AS
Adresse: Sjøhagen 6, 4016 Stavanger
Organisasjonsnummer: 961802830

Godkjenning

achilles-2013

transQ-Certificate-2012

 

 

startbank2010