Besøks- og postadresse:

Sjøhagen 6
4016 Stavanger

Telefon: 51 82 33 00

E-post: sagen@sagen.no

Organisasjonsnummer: 961 802 830 MVA