Byggmester Sagen er et privateid entreprenørselskap med snart 80 års erfaring. Vårt mål er ambisiøst; ”Byggmester Sagen AS skal være den beste entreprenøren i regionen  -Med mennesket i fokus”
Det handler alltid om mennesker. Både de vi jobber for og de vi jobber med. Sammen skal vi nå felles mål.
Vi dekker hele Nord-Jæren. I tillegg til den private sektoren er bedrifter, kommuner, fylkeskommunen og staten blant våre kunder. Vi er ydmyke og stolte over at vi stadig får nye oppdrag, og tar det som et klart tegn på at vårt arbeid er i toppdivisjonen.

Ingen jobb er for liten, ingen er for stor. Byggmester Sagen tar også på seg totalentrepriser, tomteutvikling, rehabilitering og prosjektledelse. Det er god fremdrift og kvalitet i prosjektene våre, og det er vi stolte av!

Vi har et godt kvalitetssikringsystem som er basert på ISO 9001. I tillegg til godkjenning i StartBANK og Achilles bidrar dette til at vi holder det høye nivået som våre kunder forventer.

Byggmester Sagen er blant de største privateide entreprenørselskapene i landet. Våre ca.124 ansatte har en bedriftskultur som går over 70 år tilbake i tid. Solide forretningsverdier er viktige for oss. Vi leverer kvalitet til krevende kunder, derfor er Byggmester Sagen opptatt av å utvikle egen kompetanse. Til enhver tid har vi mellom 10 og 20 lærlinger hos oss. Våre medarbeidere kurses jevnlig for å følge utviklingen i bransjen og det er lite gjennomtrekk blant de ansatte. Ansvar og kontinuitet er avgjørende for å levere kvalitet, og det gjør vi.

”Hold Dem til Sagen” er vårt slogan. I kommunene setter de pris på at vi deltar i anbudsrunder på bygging av for eksempel barnehager eller sykehjem. De vet at vi leverer topp kvalitet til avtalt tid og pris. Våre kunder i næringslivet har vunnet byggeskikkpriser og gitt oss fornyet tillit.

Totalentrepriser, rehabiliteringer, rammeavtaler, nybygg, skadesanering er noe av det vi leverer.

Vi er bevist vårt samfunnsansvar, og arbeider for å være til nytte og glede for lokalsamfunnet vi selv er en del av.