Godkjenninger og sertifikater

Vi er en godkjent mesterbedrift og godkjent for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven § 98a.

Foretaket er godkjent innenfor følgende 3 godkjenningsområder :

  • Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2
  • Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2

Registrert foretaksnavn: Byggmester Sagen AS
Adresse: Sjøhagen 6, 4016 Stavanger
Organisasjonsnummer: 961 802 830


Godkjenning

ACHILLES-JQS


transQ-Certificate-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


startbank2010