Vannskade på hus

Forebygging av skader

Vannlekkasjer, soppskader eller rotteinvasjon i boligen er for de aller fleste et mareritt. I slike tilfeller trenger man hjelp, støtte og fagfolk.

Byggmester Sagen har egen skade- og saneringsavdeling, som tar seg av alt. Du kan senke skuldrene og la vårt spesialteam ta seg av din skade. Du har full kontroll gjennom hele prosessen uten å måtte bekymre deg for noen ting.

La fagfolk ordne dine problemer!