Fengslende på Åna

– Det har vært et spennende prosjekt å pusse opp på Åna, mens fengselet har vært i full drift, forteller prosjektleder Snorre Hallem.

Ana1I idylliske omgivelser på Nærbø, omgitt av kornåkre og grønne marker, ligger Åna fengsel. Den ruvende murbygningen ble tatt i bruk i 1915, og Opstad tvangsarbeiderhus som da var navnet, var en anstalt med tvangsarbeid for løsgjengere. Denne anstalten var i drift fram til løsgjengerlovens bestemmelser om tvangsarbeid ble opphevet i 1970. Virksomheten skiftet navn til Åna kretsfengsel, og var sete for Vestre fengselsdistrikt fram til 2000. Navnet ble da endret til Åna fengsel. – Sist oppussing av fengselet ble gjennomført i 1985, så nå var det virkelig på tide. Dette for å oppfylle dagens krav både for de innsatte og de ansatte, forteller verksmester i fengselet Hans Djuve. Han har i byggeperioden fulgt prosjektet som brukerkontakt for Statsbygg, som er byggherren.

Rev alt inventar
Åna fengsel består av fire boligblokker for innsatte på lukket soning. Det er to av disse blokkene Byggmester Sagen as har modernisert det siste året. – Det er ganske spesielt at de innsatte selv var med på å rive ut alt – I tillegg har alle cellene nå fått egen dusj og toalett, mens de innsatte tidligere hadde fellesdusj, fortsetter han. Cellene har også fått nye rømningssikre vinduer.inventar og alle vegger, utenom de bærende elementene. Det er nok ikke så ofte at innsatte i norske fengsler får gjøre noe sånt, ler prosjektleder Snorre Hallem. Fram til nå har de innsatte på Åna bodd på 4-mannsceller, mens de etter oppussingen får enerom.

Ana2

– Spesiell jobb
Ifølge prosjektlederen har arbeidet på Åna vært spesielt. – Det har vært mange sikkerhetskrav å ta hensyn til. Fengselet har jo vært i full drift under oppussingen, forteller han. I tillegg har det vært et viktig poeng at et fengsel må tåle hard bruk. Byggeplasslederen for dette prosjektet har vært Heiko Midtveit. Han forteller at det har vært uvant å bli låst inn og ut fra byggeplassen, men at det hele har fungert greit. – Den største utfordringen har vært at dette er et gammelt bygg, og vi fant ting i vegger og konstruksjoner underveis, som vi ikke hadde forventet og som ikke var prosjektert. Men vi har funnet gode løsninger, og har hatt et godt samarbeid med Statsbygg, sier han.

Totalentreprenør
Som totalentreprenør på prosjektet, er det Byggmester Sagen as som har stått som ansvarlig mot Statsbygg som holder til i Oslo. – Dette samarbeidet var en ny erfaring for oss. Det har vært uvant å forholde seg til denne spydspissen i norsk byggebransje, men det har fungert greit, forteller Snorre Hallem. Byggmester Sagen har brukt egne folk på bygging av vegger, himlinger, innkassing av ventilasjon og tekniske føringer og på selve innredningen. Videre har firmaet brukt en rekke underleverandører på murerarbeider, på alt elektrisk, ventilasjon, celledører og golv. – En utfordring har vært at alle installasjoner skal være skjult i murveggene, fortsetter han. På det meste har Sagen hatt rundt 15 egne mann i arbeid på Åna, i tillegg til cirka 20 mann fra underleverandørene. – Dette har vært et stort og tøft prosjekt med høyt press og mange utfordringer, men vi som har jobbet her har fått et godt samhold, sier Hallem.

Ana3Fornøyde innsatte og ansatte
Totalt har Byggmester Sagen as stått for oppussingen av 50 celler fordelt på de to boligblokkene. Tidligere hadde hver etasje i en boligblokk fem 4-mannsceller samt en enkeltcelle. Etter moderniseringen har hver etasje fått ti enkeltceller. Dessuten har fellesrom og vaktrom blitt pusset opp.

– Møblene på cellene, det vil si seng, pult og hyller, er det de innsatte selv som har laget, nede på verkstedet, forteller Hans Djuve. Det siste året har vært hektisk, men ifølge han har både innsatte og ansatte tatt oppussingen fint. – Alle ser at dette blir mye bedre enn sånn som det var, så her har vi ikke hatt noen klaging, slår han fast. Han er også fornøyd med en krisepakke som fengselet fikk fra regjerningen på 3 millioner kroner, som gikk til diverse vedlikeholdsarbeider innendørs. – Nå har vi fått nye gulvbelegg og fellesområdene er malt. Her var det veldig slitt før, så dette betyr mye både for de innsatte og de ansatte som jobber her. Vi er veldig godt fornøyde med Byggmester Sagen as, avslutter han.