Nå skinner Solhøgda

Rehabiliteringsprosjektet på Solhøgda nærmer seg slutten. Blokkene i boretts- laget har fått fasadeløft med blant annet nye vinduer og Steni-fasadeplater.

– Dette har vært et viktig oppdrag for oss. Jobben er en indikator på at vi er konkurransedyktige på pris og kvalitet, og at Stavanger Boligbyggelag har tillit til oss, sier prosjektleder Magnus Bøe i Byggmester Sagen.

B/L Solhøgda på Auglend ble bygget i 1963, og består av seks blokker med til sammen 120 leiligheter. Blokkene, som er bygget i betong, har gjennomgått flere rehabiliteringer, sist i 1999. Byggmester Sagen fikk oppdraget gjennom en anbudskonkurranse som Stavanger Boligbyggelag satte ut. Jobben har en kontraktssum på omtrent 12 millioner kroner, og startet på vårparten i fjor. Etter planen skal Solhøgda stå helt ferdig rehabilitert rundt påske.

Byggmester Sagen har gode erfaringer med rehabiliteringsjobber, og har også tidligere gjort jobber for Stavanger Boligbyggelag. For to år siden gjennomførte de en enda større jobb for boretts-laget Soltun på Tjensvoll.