Nytt liv til gammel skolehus

Det gamle skolehuset på øya Rott utenfor Tananger har fått nytt liv, etter at Byggmester Sagen i sommer rehabiliterte bygget.

Rott1Det går et historisk sus over Rott, som er den største øya i Sola kommune. Øya har et flateinnhold på 3,2 kvadratkilometer, og skal ha hatt beboere langt tilbake i tid. Det er registrert en rekke fornminner på Rott, blant annet en liten jernaldergård og en mengde gravhauger.

Sagnomsust
Øya skal være nevnt allerede i Sverres saga, i forbindelse med et lite slag som fant sted der ute rundt år 1187, mellom Jon Kuvlungs folk og Birkebeinerne til kong Sverre. Et gammelt lokalt sagn vil ha det til at en mindre flåte hadde søkt tilflukt på Rott under disse stridighetene. Da en større fiendeflåte nærmet seg, skal de som gjemte seg på Rott ha dratt alle langskipene opp til “Vatnet” på øya, og senket dem der. Hva som siden skjedde med skipene forteller historien ikke noe om.

Rott2Mange eldre hus
Rott er rik på eldre hus, og selv om det kun bor en familie på øya i dag, er det et livlig sted i helger og ferier. Øya har mange hobbygårdbrukere og familehytter. De fleste gamle husene er bygd rundt 1900, men øya har også en del eldre bygg. En av de eldste bygningene på Rott er skolehuset som ble satt opp i 1875. På slutten av 1800-tallet hadde skolen til en hver tid rundt 10 elever. Skolen stengte i 1961.

Rott3Nytt liv
Etter at skolen stengte, ble bygningen en periode stående til forfall. På 80-tallet ble imidlertid huset pusset opp, og fra den tiden leid ut til allmenn bruk. – Det ble på den tiden satt inn feil vinduer. Da vi i sommer fikk oppdraget med å rehabilitere bygningen, var vi opptatt av å få skolehuset likt sånn som det så ut opprinnelig, forteller tømrerbas Jarle Abrahamsen. Per Haugaard og Steinar Kvame fra Byggmester Sagen as jobbet i tre uker med å skifte ut alle vinduene, og en del kledning på bygningen. – Nå ser bygningen ut slik den gjorde da den ble bygget for 135 år siden, og det er et koselig lite hus, sier Jarle Abarahamsen.