Rehabilitering og påbygg av eksisterende næringsbygg er et stort og viktig marked for oss. Flere av regionens næringsbygg begynner å “trekke på årene”, og mister attraktivitet i forhold til dagens behov i leiemarkedet. For å opprettholde gode leiepriser og attraktivitet i forhold til leietakere er oppgradering/ rehabilitering eller påbygg ofte aktuelle løsninger. Byggmester Sagen har spesialiserte team og gode samarbeidspartnere som gjør at vi raskt kan finne mulighetene for et eksisterende næringsbygg. Det er svært ofte store økonomiske gevinster å hente ved oppgradering av eksisterende bygningsmasse, både mht. leiepris, attraktivitet i markedet og miljøhensyn.

Ta kontakt med Byggmester Sagens avdeling for rehabilitering/ påbygg.

Har du spørsmål angående våre tjenester?

Kontorveien 15,
4020 Stavanger

Kom i kontakt

vI SKAL VÆRE DEN foretrukne BYGGMESTEREN i regionen